مقاله ها

انتشار کتاب حقوق مسوولیت بین المللی

پرینت

کتاب وزین اخیر جیمز کرافورد تحت عنوان «حقوق مسوولیت بین المللی» (قواعد عمومی) توسط دکتر علیرضا ابراهیم گل و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه تهران به زیور طبع آراسته شده است. بی تردید نوشته آخرین گزارشگر کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه می تواند به ادبیات فارسی مسوولیت بین المللی در کشورمان کمک شایانی نماید. از اینجا می توانید فهرست و مقدمه کتاب را مشاهده کنید.  


ما 47 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates