مقاله ها

چطور اوباما به رئیس جمهور منتخب(ترامپ) اختیار نقض برجام و موافقتنامه پاریس را داده است؟

پرینت

 به قدرت رسیدن ترامپ مسایلی چند را در رابطه با موافقتنامه هسته ایی ایران، موافقتنامه تغییرات آب و هوایی پاریس و موافتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی برمی انگیزد. براساس قانون اساسی امریکا، رئیس جمهور می تواند از تعهدات خود ذیل موافقتنامه هسته ایی ایران و موافقتنامه تغییرات آب و هوایی پاریس حتی بدون تایید کنگره سرباز زند. این امر واضح نیست اما قطعا ترامپ می تواند از تعهدات خود ذیل موافقتنامه های تجاری مانند نفتا نیز عدول کند، اما چنین اقدامی قطعی نیست. بسیار مهم است که این موضوع را مدنظر قرار دهیم، اینکه ترامپ می تواند به صورت یکجانبه از تعهدات خود ذیل برجام و موافقتنامه پاریس سرباز زند آن است که، اوباما این موافقتنامه ها را به تایید کنگره یا مجلس سنا نرساند. همچنین، وکلای اوباما حتی فراتر از این حد رفته و بیان می دارند که موافقتنامه هسته ایی ایران یک سند سیاسی غیر الزام آور است و مقصود از انتشار موافقتنامه پاریس نیز این بود که از لحاظ حقوقی غیرالزام بوده است. این امتیاز مهم برای پرهیز از ارائه موافقتنامه ها به کنگره برای گرفتن تاییدشان بود. در این زمان است که مهارت و کارآمدی تیم استراتژیک اوباما آشکار می شود. رئیس جمهور آینده به طور یک جانبه می تواند هر دو توافق را بدون تصویب کنگره و حتی بدون تحمیل نقض این توافق از طرف  آمریکا با توجه به آنکه از نظر حقوقی فاقد قدرت الزام آور هستند نقض کند. در نتیجه هیچ مانع حقوقی در برابر ترامپ وجود ندارد تا توافقنامه ها را به صورت یکجانبه نقض کند. نتیجه این اوضاع و احوال آن است که نادیده انگاشتن حقوق و قانون، هزینه هایی را در پی دارد که روسای جمهور گدشته و آینده باید آن را مدنظر قرار دهند. 

منبع تحلیل


ما 80 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates