کتاب حقوق بین الملل هسته ای

پرینت

 

 

کتاب حقوق بین الملل هسته ای تألیف دکتر حجت سلیمی ترکمانی به زیور طبع آراسته و روانه بازار نشر شده است و از جمله منابعی محسوب می شود که در کنار منابع موجود در ادبیات فارسی، به کار محققین و پژوهشگران خواهد آمد؛ به ویژه این که در روزگار حاضر کشورمان نیاز به توجه خاص به این بخش از حقوق بین الملل دارد. در ادامه فهرست مطالب و پیشگفتار مؤلف را مشاهده می کنید...

 

 

پیش گفتار:

 

انرژی یکی از ارکان اساسی توسعه جوامع بشری و از اولویتهای اساسی کلیه دولتها در هر برهه زمانی بوده است. برای مدتهای مدید، استفاده از منابع سوختهای فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر جوابگوی نیازهای مختلف دولتها بوده است ولی به تدریج با افزایش نیاز به انرژی و ترس از ناپایداری منابع سوختهای فسیلی، ایده استفاده از انرژیهای جدید مطرح شد. یکی از این گونه های انرژی که دستاورد توسعه فنی و علمی قرن بیستم می باشد انرژی هسته ای است.

 

انرژی ناشی از فعالیتهای هسته ای در مقایسه با سایر انواع انرژی بسیار قابل توجه است. به طوریکه میزان انرژی آزاد شده آن قدر زیاد است که هم می تواند به عنوان ابزاری برای «تخریب» و هم ابزاری برای «سازندگی» استفاده شود. بنابراین امکان استفاده دوگانه غیر صلح آمیز و صلح آمیز از انرژی هسته ای با ماهیت وجودی انرژی هسته¬ای عجین شده است و توسعه و پیشرفت آن در سطح بین¬المللی تابعی از نحوه استفاده از آن می باشد.

 

حقوق بین الملل در تلاش برای تفکیک و تنظیم قانونی استفاده از انرژی هسته¬ای مجموعه قواعدی را شکل داده است که تحت عنوان «حقوق بین¬الملل هسته¬ای» از¬ آن یاد می شود. این مجموعه حقوقی در راستای حل چالش میان ممنوعیت کاربرد غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای و تجویز کاربردهای صلح آمیز از آن تلاش دارد از یک سو کاربرد غیرصلح آمیز و نظامی از انرژی هسته ای را با محدودیت مواجه ساخته و از سوئی دیگر استفاده صلح آمیز از آن را توسعه و ترویج نماید.

 

کتاب حاضر که حاصل مطالعات و بضاعت علمی اندک اینجانب است در راستای تبیین رهیافت حقوق بین-الملل هسته¬¬ای در زمینه ممنوعیت و محدودیت کاربردهای غیر صلح آمیز از انرژی هسته¬ای و تضمین استفاده صلح آمیز از آن می باشد. امید است این کتاب بتواند مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران و کلیه علاقه¬مندان به مسائل هسته¬ای قرارگیرد. هر چند تلاش زیادی صورت گرفته است تا کتاب حاضر نقصان و ایرادی نداشته باشد، ولی از آنجائی که هیچ کار علمی کامل نیست از اینرو پیشنهادات و نظرات خوانندگان محترم می تواند در تکمیل هر چه بیشتر این کار مورد استفاده مولف قرار گیرد.

 

در انتها برخود لازم می دانم از کلیه کسانی که در تالیف این کتاب اینجانب را یاری نموده اند سپاسگزاری نمایم. بالاخص وظیفه علمی و اخلاقی بنده ایجاب می کند از جناب آقای دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، دکتر سیدعلی آزمایش، دکتر سیدقاسم زمانی، دکتر حسین شریفی طرازکوهی و دکتر نادر ساعد که نظرات آنها در تالیف این کتاب همواره سرلوحه کار بنده بوده است نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم.

 

همچنین از مدیریت و کارکنان محترم پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش که زمینه چاپ و انتشار این کتاب را فراهم ساخته اند کمال امتنان را دارم.

 

 

 

دکتر حجت سلیمی ترکمانی

 

بهار 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه    1

 

بخش اول: استفاده غیر‌صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای    15

 

فصل اول: حقوق بین¬الملل عام سلاح‌های هسته‌ای 19

 

گفتار اوّل: کاربرد سلاح‌های هسته‌ای از منظر حقوق توسل به زور     20

 

گفتار دوّم: کاربرد سلاح‌های هسته‌ای از منظر حقوق بشردوستانه       24

 

مبحث اول: اصل تفکیک 27

 

مبحث دوم: اصل منع درد و رنج بیهوده      40

 

مبحث سوم: اصل ضرورت           47

 

مبحث چهارم: اصل تناسب           50

 

گفتار سوم: کاربرد سلاح‌های هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل کیفری            53

 

مبحث اول: جنایت بین‌المللی مستقل          54

 

مبحث دوم: جنایت بین‌المللی غیرمستقل     76

 

فصل دوم: حقوق بین لملل خاص سلاح‌های هسته‌ای 85

 

گفتار اوّل: رویه دولتی     85

 

مبحث اوّل: معاهدات دو جانبه      86

 

مبحث دوّم: معاهدات چند جانبه    92

 

گفتار دوم: رویه سازمانی 111

 

مبحث اول: مجمع عمومی سازمان ملل متحد           112

 

مبحث دوم: شورای امنیّت 118

 

مبحث سوم: دیوان بین‌المللی دادگستری     123

 

مبحث چهارم: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی           129

 

بخش دوم: استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای        135

 

فصل اول: نظام عدم گسترش و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای     137

 

گفتار اول: جایگاه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در نظام عدم گسترش      137

 

گفتار دوم: حقوق بین‌الملل توسعه و انرژی هسته‌ای  141

 

مبحث اول: انرژی و حق توسعه     142

 

مبحث دوم: انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و حق توسعه   146

 

گفتار سوم: حقوق بین‌الملل انتقال فناوری و انرژی هسته‌ای   158

 

مبحث اول: تعهد به انتقال فناوری هسته‌ای   160

 

مبحث دوم: شیوه‌های انتقال فناوری هسته‌ای            162

 

مبحث سوم: نهادهای بین‌المللی کنترل انتقال فناوری هسته‌ای 167

 

گفتار چهارم: جایگاه فعلی و آتی انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در روند‌های توسعه            171

 

مبحث اول: روند‌های موجود         172

 

مبحث دوم: روندهای آتی            174

 

 فصل دوم: حقوق بین‌الملل محیط زیست و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای            178

 

گفتار اول: انرژی هسته‌ای و نظام حقوقی مدیریت ایمنی تشعشات رادیو اکتیو  182

 

مبحث اول: کنوانسیونهای ایمنی هسته‌ای     183

 

مبحث دوم: استانداردها و کدهای رفتاری ایمنی هسته‌ای      189

 

گفتار دوم: انرژی هسته‌ای و نظام حقوقی مدیریت پسماندهای هسته‌ای            197

 

مبحث اول: تعریف پسماند هسته‌ای و نظام حقوقی مدیریت پسماند هسته‌ای     198

 

مبحث دوم: اسناد خاص ناظر بر مدیریت پسماندهای هسته‌ای ..190

 

مبحث سوم: اسناد عام ناظر بر مدیریت پسماندهای هسته‌ای.....................................196

 

گفتار سوم: انرژی هسته‌ای و نظام حقوقی تغییرات آب و هوائی…    ………..........213

 

مبحث اول: کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد و پروتکل کیوتو....................... 202

 

مبحث دوم: انرژی هسته‌ای و سازوکارهای انعطاف پذیر پروتکل کیوتو..................206

 

نتیجه گیری        224

 

منابع و مأخذ       234

 

فارسی   234

 

انگلیسی 239

 

 

 

اضافه کردن نظر


ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates